Projekt pt. "Edukacja bez barier" w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie


Matematyczne gry i zabawy:

klasy 1 pani Agnieszka Stachowicz (1 grupa)

klasy 2 pani Malwina Biedzińska (1 grupa)

klasy 3 pani Anna Stasiak-Mąkosa (1 grupa)


Przyrodnicze:

Biologia - pani Joanna Orzechowska kl 7 (1 grupa)

Geografia - pani Bogna Domagalska-Bagniak klasy 5 i 6 (2 grupy)

Fizyka - pan Jerzy Okopny klasy 7 i 8 (2 grupy)

Chemia - pani Anna Andruszko klasy 7 i 8 (1 grupa)


Język angielski - pani Jolanta Jastrzębska kl 8 (2grupy)

pani Katarzyna Dziadosz kl 4 (1 grupa)

Język niemiecki – pani Violetta Nowicka - Gibutowska kl. 6, 7, 8 (3 grupy)


Zajęcia z projektowania gier komputerowych - pani Gabriela Kaźmierowska klasy 4 i 5 (2 grupy)


Projekt społeczny "Twoje zdrowie w twoich rękach" - pani Joanna Orzechowska klasy 5 (1grupa)


Zajęcia logopedyczne - pani Ewa Rutkowska klasy 1 i 4 oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1 grupa)


Socjoterapeutyczne - pani Monika Kokulska vel Kokula klasy 1 i 4 oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1 grupa)

 

Opis projektu, jego cele i efekty

EDUKACJA BEZ BARIER W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE

Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie

Numer projektu: RPZP.08.03.00-32-K007/18

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie” realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w PARTNERSTWIE z Gminą Dobra (Szczecińska) -organ prowadzący szkołę. OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2019. GRUPA DOCELOWA: 274 osoby: 22nauczycielki, 2 nauczycieli, 125 uczennic, 125 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej wMierzynie oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. 

Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi;

b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach metody eksperymentu, kształtowania kompetencji społecznych wśród uczniów oraz metod pracy z uczniem o spec, potrzebach edukacyjnych;

c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych.

TYPY PROJEKTU:

1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej.

4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na met, eksperymentu.

5. Korzystanie z TIK.

ZADANIA:

Zajęcia i warsztaty dla uczniów, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 417 617,18 zł. Wkład własny niefinansowy: 21 000,00 zł - wykorzystanie sal szkolnych.

Dofinansowanie UE: 354 974,60 zł


Zajęcia z Robotyki

Zajęcia z Robotyki cieszą się dużą popularnością wśród naszych uczniów. Wszyscy mali adepci nauki mają niepowtarzalną okazję samodzielnego zaprojektowania, zbudowania i zaprogramowania robota. Możliwość stworzenia od podstaw własnej konstrukcji z pewnością przyczyni się do kształtowania ich wyobraźni . Dzieci same przekonają się, że jedynym ograniczeniem jest ich własna wyobraźnia.

Zapraszamy do galerii.

Matematyka kl. 1-3

Ogromnym powodzeniem w ramach projektu „Edukacja bez barier” cieszą się zajęcia z matematyki w klasach I-III. W naszym przekonaniu edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna, może też, a nawet powinna, rozbudzać ciekawość uczniów i chęć do kontynuowania nauki. Dlatego staramy się stawać na wysokości zadania i rozbudzać aktywność matematyczną poprzez zabawę, a także zajęcia terenowe. Jak mawiał Arystoteles matematyka to królowa nauk i „jest miarą wszystkiego”

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Matematyczne gry i zabawy klasy II

Uczniowie biorący udział w projekcie UE „Edukacja bez barier” uczęszczają na zajęcia „Matematyczne gry i zabawy”. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania matematyki, rozwijaniu pomysłowości w myśleniu i działaniu. Uczniowie w ciekawy sposób uczą się dodawania, odejmowania, mnożenia, układają zadania tekstowe, bawią się i grają.


Zobacz w galerii


Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne - Nauka to czary, które naprawdę działają.

W ramach zajęć z projektu unijnego uczniowie naszej szkoły przeprowadzili doświadczenia dotyczące, właściwości substancji, składu powietrza oraz badali pH roztworów poszczególnych substancji. Nauka przez doświadczenia to najlepsza zabawa, co widać na zdjęciach.

A. Andruszko

Wycieczka klasy 4b i 4g
To już kolejna wycieczka w ramach projektu "Edukacja bez barier ". Klasy 4b i 4g uczestniczyły dzisiaj w warsztatach przyrodniczych w Nadleśnictwie Kliniska. Trochę naukowo, trochę zabawowo, na pewno bardzo ciekawie.
Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne - Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami

W ramach zajęć z projektu unijnego uczniowie naszej szkoły badali właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, dwutlenku węgla oraz wodoru. Było wybuchowo, kolorowo i świetliście.

Anna Andruszko


Laboratorium kodowania
Projektowanie gier komputerowych

Na zajęciach  wykorzystane jest innowacyjne środowisko programistyczne – SCRATCH, które pozwala na wykorzystanie zasad matematyki w praktyce oraz rozwój umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. 
W trakcie zajęć uczniowie tworzą ciekawe wizualnie aplikacje z grafiką, dźwiękiem i możliwością interakcji – grę, quiz, kalkulator itp.
Zajęcia mają na celu kształtować kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy: matematyczno-przyrodnicze i ICT

Gabriela KaźmierowskaLaboratorium kodowania - nasze projekty

Duszek, Scena, Skrypt – poznaliśmy zasady pracy w programie i jak rozpoczynać projekt od zera.

Definiowaliśmy ruch Duszków, sterowanie, dodawanie tła w projekcie „ Akwarium”.

Programowaliśmy przypadkowy ruchu. Zmienialiśmy kostiumy Duszka – w projekcie „Rozgnieść komara”.

Interakcja między postacią i środowiskiem. Jak sprawić, aby Duszek zaczął mówić. Ustawianie stylu obrotów i współrzędnych zrealizowaliśmy w projekcie „ Tor wyścigowy”.

Programowanie przypadkowego ruchu. Pozycjonowanie ruchu. Kontrolowanie interakcji pomiędzy postaciami – projekt „Spróbuj mnie złapać”.

Pozycjonowanie obiektu, spadające obiekty, instrukcja JEŻELI i Komunikaty, Zmienne, Punkty „Chodźmy nad morze”.

Tworzenie, zarządzanie i eliminowanie klonów - projekt "Szalony parasol".

Tworzenie zmiennej, kontrola czasu gry - Stoper. Zwycięstwo i Game over - komunikaty. Projekt "Szalony parasol"

Tworzenie iluzji przesuwania się Duszka - przesuwanie tła w kierunku przeciwnym – scrolling. Mieszanie składników - Ustaw na Losuj. Wygrana, przegrana - programowanie gry z przebiegiem poziomym. Programowanie gry, aby jej cel był za każdym razem inny - projekt "Sałatka z meduz".

Gabriela Kaźmierowska
Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne - Badanie otaczającego świata poprzez eksperyment

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” Benjamin Franklin

 

Na zajęciach z projektu uczniowie wykonali szereg doświadczeń mających na celu badanie otaczającego świata poprzez eksperyment. Analizowali i formułowali wnioski poznając prawa chemiczne, które stały się dla nich bardziej zrozumiałe. Zaangażowanie widać na dołączonych zdjęciach.

Anna AndruszkoZajęcia przyrodniczo - ekologiczne - Własności substancji

Uczniowie w ramach kolejnych zajęć z projektu przeprowadzili szereg doświadczeń badających własności substancji, a zwłaszcza przemian zachodzących między nimi. Wykonali: „Żarłoczny roztwór”, „Sympatyczny atrament” oraz „Chemiczny ogród”. Jak zawsze bawiliśmy się świetnie.

Anna AndruszkoZ naszej galerii