PONIŻSZE UCHWAY WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA.

§ 1. Uchwały z dnia 14 września 2017 roku

UCHWAŁA NR 1/2017

Rada Rodziców zapoznała się, przeanalizowała i podjęła uchwałę w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki oraz WSO.

UCHWAŁA NR 2/2017

Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie dni dydaktyczno-wychowawcze wolne od zajęć.

UCHWAŁA NR 3/2017

Uchwalono, aby kolejny rok nie zwiększać kwoty składki na Radę Rodziców.

Składki na Radę Rodziców

Składki na Radę Rodziców można wpłacać do skarbnika klasowego oraz na konto R.R. z opisem: imię i nazwisko ucznia, która klasa i czy jest to wpłat całkowita, czy częściowa, czy też niższa za kolejne dziecko

60 zł za pierwsze dziecko

30 zł za drugie dziecko

15 zł za kolejne dziecko

UCHWAŁA NR 4/2017

Zwrot wpłat na RR:

30% dla klasy, która uzyska jako pierwsza 100% wpłat.

20% dla klas, które uzyskają 100% wpłat do końca listopada 2017 roku.

Przykład: 60złx25uczniów=1500zł

Zwrot 30%=450zł składka na ucznia wyniesie 42zł zamiast 60zł

Zwrot 20%=300zł składka na ucznia wyniesie 48zł zamiast 60zł

UCHWAŁA NR 5/2017

Głosowanie sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców.

PRZEWODNICZĄCA - Małgorzata Czugalińska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Ewa Sobczak

SEKRETARZ - Magdalena Łagodzka

SKARBNIK - Łukasz Biwan

UCHWAŁA NR 6/2017

Podjęto jednogłośnie uchwałę, iż w skład Rady Rodziców przy PSP w Mierzynie wchodzą przedstawiciele klas 1-7 oraz oddziałów przedszkolnych.

UCHWAŁA NR 7/2017

Podjęto uchwałę w sprawie dobrowolnych składek na ubezpieczenie UNIQA 32zł.

UCHWAŁA NR 8/2017

Opłata za ksero 10 zł można wpłacać do skarbnika klasowego lub sekretariatu

UCHWAŁA NR 9/2017

Rezygnacja z wydawania zwrotów po 10 zł na ucznia ze składek RR na koniec roku.

UCHWAŁA NR 10/2017

Zwroty ze składek RR będą udzielane klasom, które wpłaciły 100% wpłat do 30 listopada br. S

30% dla klasy, która jako pierwsza wpłaci

20% dla pozostałych

UCHWAŁA NR 11/2017

Termin dwóch tygodni dla nauczycieli lub innych osób upoważnionych na przekazanie skarbnikowi RR paragonów i rozliczenia się z przekazanych pieniędzy według złożonego wniosku o dofinansowanie.

UCHWAŁA NR 12/2017

Nie później niż dwa tygodnie przed organizowaną imprezą, konkursem itp. na złożenie wniosku o dofinansowanie do RR przez nauczycieli lud inne osoby upoważnione.

UCHWAŁA NR 13/2017

Prezydium Rady Rodziców może rozpatrzyć wniosek/ki w trybie pilnym do kwoty 500 zł bez potrzeby zwoływania zebrań.

UCHWAŁA NR 14/2017

Wniosek o wybór nowego przedstawiciela danej klasy do Rady Rodziców z powodu dwóch nieobecności na zebraniach RR.

UCHWAŁA NR 15/2017

Dofinansowanie przez RR dla poszczególnych klas będzie się odbywało na podstawie weryfikowania ilości wpłat na składki RR. Wpłaty muszą być wyższe lub takie same jak kwota wnioskowana.

§ 2. Uchwały z dnia 14 września 2017 roku

UCHWAŁA NR 16/2017

Wybór Komisji Rewizyjnej w składzie: pani Joanna Puchalska oraz pan Krzysztof Ledzion.

 

§ 3. Uchwały z dnia 16 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR 17/2017

z dnia 16 listopada 2017 roku

Uchwalenie nowego regulaminu Rady Rodziców, działającej w PSP w Mierzynie im. Przyjaciół Dzieci.


 

Z naszej galerii