Redaktor naczelny: Aleksandra Teleman (ateleman@pspmierzyn.pl)


Oliwia Leszczyńska
Urszula Guzek
Emma Gryczman
Zuzanna Abramowska
Julia Sołtyszewska
Julia Radkiewicz
Milena SmolińskaZ naszej galerii