PROGRAM „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”

 

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Szkoła z klasą 2.0” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”.

Celem programu jest promowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK) w nauczaniu oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących korzystania z TIK.Poprzez udział w programie uczniowie, a także nauczyciele, zwiększą swoje kompetencje w tej dziedzinie oraz przygotowują się do życia w zinformatyzowanym społeczeństwie. TIK aktywizuje uczniów, pomaga im rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, uczy odpowiedzialnego korzystania ze źródeł informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce, skłania do twórczych poszukiwań oraz daje nowe możliwości uczenia i nauczania.

W projekt zaangażowali się nauczyciele z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania tych form.

W ciągu całego roku szkolnego 2013/2014 w ramach programu będziemy realizować szereg zadań. W I semestrze opracujemy Kodeksy 2.0. (dobre praktyki korzystania z nowych technologii wypracowywane w toku debat i dyskusji przez szkolną społeczność). Nauczyciele przeprowadzą cykl lekcji z ich wykorzystaniem, a w II semestrze zrealizują oparte na nich projekty edukacyjne. W trakcie realizacji działań w szkole uczniowie będą prowadzić blogi, na których opiszą wszystkie działania szkoły.

Na zakończenie programu, uczestnicy przedstawią swoje osiągnięcia oraz wspólnie wypracowany kodeks na Szkolnym Festiwalu 2.0.

 

Koordynator projektu

Joanna Gorzelak


Harmonogram działań:

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

Rejestracja szkoły w programie Szkoła z Klasą 2.0.

Wrzesień 2013r.

 

Dyrektor.

 

Rejestracja nauczycieli na platformie „Szkoły z klasą 2.0” Zapoznanie się z bazą 2.0.

Do 24.10.2013r.

Nauczyciele.

Uzupełnienie profili.

Do 31.10.2013r.

Nauczyciele.

Wybór jednego z zadań z listy do przeprowadzenia.

16.10.2013r.

Dyrektor (po konsultacji

z zespołem).

Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenie dla uczestników programu oraz zainteresowanych nauczycieli, dotyczące wykorzystania nowych technologii na lekcjach.

Cały rok.

Koordynator, Stanisław Zaorski.

 

 

 

Spotkanie otwierające.

16.10.2013r.

Koordynator.

Debaty klasowe.

Do 27.11.2013r.

Nauczyciele, koordynator.

Rejestracja uczniów na platformie blogów.

Do 30.11.2013r.

Uczniowie, Stanisław Zaorski.

Prowadzenie bloga, regularne dodawanie wpisów i zdobywanie odznak.

Cały rok

Uczniowie.

Opiekun bloga – Stanisław Zaorski.

Prowadzenie bloga nauczycielskiego. (Plan maksimum).

Cały rok.

Nauczyciele, koordynator, Stanisław Zaorski.

Utworzenie grafiku korzystania z pracowni komputerowej, sprzętu multimedialnego. (Plan maksimum).

Do 31 listopada 2013r.

Joanna Luty, Katarzyna Lewandowska.

Debata szkolna.

Do 18.12.2013r.

Koordynator, nauczyciele.

Cykl warsztatów, w których uczniowie pełnią rolę przewodników dla nauczycieli i/lub rodziców po nowych technologiach. (Plan maksimum).

Luty – marzec.

Michalina Krywan, Anna Stasiak – Mąkosa.

Planowanie – zmiany w szkole.

Do 20.12.2013r.

Dyrektor.

Przeprowadzenie i opisanie zadania z wykorzystaniem TIK. Przetestowanie zasad Kodeksu 2.0.

Do 20.01.2014r.

Nauczyciele.

Publikacja na platformie programu oraz w ogólnodostępnym miejscu w szkole Kodeksu 2.0.

Do 21.01.2013r.

 

Koordynator.

Spotkania podczas którego nauczyciele wymienią się wypracowanymi dobrymi praktykami korzystania z nowych technologii.

Marzec.

Joanna Luty, Katarzyna Lewandowska.

Projekt edukacyjny- planowanie, realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Do 10.03.2013r.

Nauczyciele.

Projekt edukacyjny – realizacja.

Nauczyciele nadzorują realizację przez uczniów projektu edukacyjnego z wykorzystaniem TIK.

Do 30.04.2013r.

Nauczyciele.

Realizacja zaplanowanego działania z TIK.

Do 20.05.2014r.

Dyrektor.

Projekt edukacyjny – prezentacja.

Do 03.06.2014r.

Nauczyciele.

Festiwal 2.0 - prezentacja całorocznej pracy nauczycieli i uczniów.

Do 03.06.2014r.

Koordynator, Michalina Krywan, Anna Stasiak-Mąkosa.

Platforma internetowa -logowanie się na platformy internetowej Szkoły z Klasą 2.0, publikowanie opracowanych materiałów, kontaktowanie się z moderatorami, ekspertami i organizatorami, dzielenie się doświadczeniami z uczestnikami z innych szkół.

Cały rok.

Cały zespół.

Wirtualne pracownie przedmiotowe – dzielenie się doświadczeniami, wnioskami i wypracowanymi materiałami z innymi uczestnikami.

Cały rok.

 

 

 

 

Cały zespół.

 

 

 

 

Cykliczne informowanie uczniów i nauczycieli o kolejnych krokach, sukcesach i zadaniach w programie.

Cały rok.

Koordynator.

Spotkanie podsumowujące.

Do 18.06.2014r.

Koordynator.

Utworzenie szkolnej bazy projektów edukacyjnych i scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK. (Plan maksimum).

Cały rok.

Nauczyciele, Katarzyna Lewandowska.


Koordynator projektu

Joanna Gorzelak

Z naszej galerii