REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

 

 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.
 2. Wchodząc do świetlicy witamy się.
 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i siadamy rzędami w swoich klasach(przed obiadem). Osoby, które nie jedzą obiadu zaczynają odrabiać lekcje
 4. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w szatni).
 5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 6. Wychodząc do toalety zawsze zgłaszamy wychowawcy.
 7. Bawimy się wspólnie i grzecznie, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 8. Nie biegamy po sali, korytarzach ani stołówce.
 9. Wykonujemy polecenia wychowawców.
 10. Używamy form grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 11. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy.
 12. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 13. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu.
 14. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.
 15. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do nauczyciela.
 16. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 17. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne:
  • wykorzystujemy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • sprzątamy po sobie,
  • szanujemy zabawki, gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy.
 18. Nie bawimy się telefonem komórkowym, przechowujemy go w plecaku.
Z naszej galerii