Pomoc psychologiczna świadczona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach

http://policki.pl/wp-content/uploads/2020/04/poradnia-police.png

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach uruchomiła możliwość otrzymania pomocy psychologicznej przez Mieszkańców Powiatu Polickiego.

Klienci Poradni mogą kontaktować się w sprawach pilnych z Dyrektorem Poradni telefoniczne (numer telefonu 660092926) każdego dnia w godzinach 10.00-12.00. Osoby, które odczuwają potrzebę wsparcia (psychologicznego, emocjonalnego) w sytuacji kryzysu mogą kontaktować się z dyżurującymi specjalistami telefonicznie (numery telefonów:501422481 lub 660092909) każdego dnia w godzinach 10.00–14.00.

Z naszej galerii