Informacja dla uczniów, rodziców klas 1-3

 

 

Zgodnie z decyzją Premiera Rady Ministrów od dnia 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas 1-3 wracają do nauki w trybie stacjonarnym.


 1. Mapka wejścia do szkoły/wyjścia ze szkoły. (link)

 2. Przydział szatni dla klas. (link)

 3. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć poszczególnych klas. (link)

 


Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych pkt.5 stanowi, iż

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.


 

W związku z powyższym, proszę o należyte wypełnianie przez Rodziców tego obowiązku.

 

Pozostałe informacje o organizacji pracy szkoły dla klas 1- 3 od dnia 18.01.2021 r., otrzymacie Państwo dnia 15.01.2021r. po godz. 14.00 za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS, lub bezpośrednio od wychowawcy.

 
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2020/2021


BIOLOGIA

 • Kacper Niczyporuk kl. 6a
 • Alicja Ogonowska kl. 7h

 

JĘZYK NIEMIECKI

 • Dennis Flak kl. 8d
 

WOS

 • Maria Wesołowska kl. 8a
 • Jakub Kurpiewski kl. 7a

 

HISTORIA

 • Adrian Czycz kl. 7d

 

JĘZYK POLSKI

 • Maria Wesołowska kl. 8a
 • Łuczak Agata kl. 8b

 

MATEMATYKA

 • Wiktor Kaczanowski kl. 7b

 

 GEOGRAFIA

 • Jakub Kurpiewski kl. 7a

 

Etap wojewódzki odbędzie się od 1 do 12 lutego 2021 r. w Liceum Ogólnokształcące w ZS przy ul. Siedleckiej 6 w Policach, zgodnie z załącznikiem nr 17 – terminarz konkursów przedmiotowych, dostępnym na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2020-2021/


Szczegółowe informacje dotyczące ilości uzyskanych punktów znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/
 

Zmiana organizacji roku szkolnego


W związku z informacjami dotyczącymi przerwy świątecznej i ferii zimowych, które zostały przekazane na konferencji Premiera Rady Ministrów zmianie ulega organizacja pracy w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 i będzie wyglądała w sposób następujący:


 • do 22 grudnia 2020 r. - zajęcia w formie zdalnej w kl. I-VIII,
 • do 18 grudnia 2020 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną,
 • 23 grudnia 2020 r.- 03 stycznia 2021 r. - przerwa świąteczna,
 • 04 -17 stycznia 2021 r. - ferie zimowe.

 

Konsultacje wychowawców online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. IV–VIII - 18 grudnia 2020 r.

  • kl.IV - godz.17.30,
  • kl.V - godz. 17:30,
  • kl.VI - godz. 17:30,
  • kl.VII - godz.17:30,
  • kl.VIII - godz.17:30. 

Konsultacje odbywają się tylko z wychowawcą klasy.


 • do 1 stycznia 2021 r. - wystawienie ocen proponowanych,
 • 29 stycznia 2021 r.- wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych,
 • 01 lutego 2021 r. – początek II półrocza, 


Zebrania klasowe online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. I –III – 10 lutego 2021 r. (Zebranie podsumowujące pracę w I półroczu).

  • kl.I - godz.17.30,
  • kl.II - godz. 17:30,
  • kl.III - godz. 17:30.

 

Zebrania wychowawców online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. IV –VI - 9 lutego 2021 r. (Zebranie podsumowujące pracę w I półroczu).

  • kl.IV - godz.17.30,
  • kl.V - godz. 17:30,
  • kl.VI - godz. 17:30.

 

Zebrania wychowawców online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. VII –VIII - 8 lutego 2021 r. (Zebranie podsumowujące pracę w I półroczu).

  • kl.VII - godz. 17:30,
  • kl.VIII - godz. 17:30.

 


 


 
Prośbę o zresetowanie hasła do platformy TEAMS proszę wysyłać za pomocą wiadomości w LIBRUSIE

klasy 1 - 4 do p. Gabrieli Kaźmierowskiej

klasy 5 - 8 do p. Stanisława Zaorskiego
nauczyciele do p. Stanisława Zaorskiego

Proszę nie korzystać z opcji "Nie możesz uzyskać dostępu do konta?" na stronie logowania do konta Microsoft.

 
 

ZDALNE NAUCZANIE

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli


Od dnia 26.10.2020 roku (poniedziałek) uczniowie klas 4-8 będą mieć prowadzone lekcje zdalnie za pomocą platformy MS Teams. Uczniowie otrzymali do niej dostęp na lekcjach informatyki, odbyło się również logowanie i nauka jak korzystać. W razie problemów technicznych, pytania proszę kierować do nauczycieli informatyki za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS.

Nauczyciele łączyć się będą z uczniami na każdej lekcji online, wg obowiązującego planu.

26 i 27.10.2020 r. (poniedziałek i wtorek) będą dniami organizacyjnymi, aby przystosować się do nowych warunków. 

Informacje dotyczące zdalnego nauczania znajdują się na stronie internetowej szkoły w menu ZDALNE NAUCZANIE.


Zajęcia klas 1 - 3 odbywać się będą w szkole w trybie stacjonarnym.


Informacje, o ewentualnych zmianach w organizacji pracy szkoły, umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

.


Adres strony internetowej do logowania
na koncie Office 365 
dla uczniów i nauczycieli

https://login.microsoftonline.com


INSTRUKCJA
 
 

Instrukcja logowania DO SYSTEMU LIBRUS SYNERGIA
UWAGA!
Procedura dotycząca bezpieczeństwa oraz regulaminy organizujące pracę szkoły
znajdują się w Librusie w zakładce Organizacja szkoły / pliki szkoły.Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii