Reforma Edukacji 30/06/2017

Szanowna Pani Dyrektor,

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl . Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

 

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

tel. 22 34 74141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli

tel. 22 34 74792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania

tel. 22 34 74458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

tel. 22 34 74 312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy

tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:reformaedukacji@men.gov.pl.

 

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


Dobra szkoła reforma oświaty

 


cofnij