Rodzinny konkurs plastyczno-literacki „Portret Patrona”

 

Konkurs z okazji Dnia Patrona Szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

 

ZASADY KONKURSU

1. Każdy uczestnik może złożyć jednąpracę plastyczną lub napisać jeden utwór literacki związany z osobą Janusza Korczaka. Praca plastyczna powinna być formatu A3 lub A4, wykonana dowolną techniką. W części literackiej forma i długość jest dowolna (może być wiersz, opowiadanie, opis, komiks itd.) Prace lub utwory należy oddać wychowawcy.

2. Tematem pracy jest portret Janusza Korczaka. Natomiast część literacka ma dotyczyć twórczości patrona.

W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły oraz ich rodziny (rodzice, dziadkowie, ciocie itp).

 

3.Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:
imię i nazwisko, klasę, do której uczęszcza uczeń lub imię
i nazwisko osoby z rodziny.

 

4. Kategorie konkursu:

Kategoria I - klasy 0- 3

Kategoria II - 4- 7

Kategoria III - Rodziny uczniów

TERMINARZ KONKURSU

1. Przyjmowanie prac konkursowych do 29. 09. 2017r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 13. 10. 2017r.

 

NAGRODY

1. Rozstrzygnięcia dokona organizator i specjalnie powołane
w tym celu jury.

2. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody
i wyróżnienia.

 

Dnia 13. 10. 2017 r. zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród na uroczystym apelu szkolnym.

Z naszej galerii