Pierwsze tygodnie września to wytężona praca również dla Małego Samorządu Uczniowskiego, czyli przedstawicieli z klas 1-3. Dziś odbyły się wybory do prezydium MSU oraz działania zaplanowane w rocznym planie pracy przygotowanym przez opiekunki samorządu Panie Agnieszkę Stachowicz i Agnieszkę Żuczek.
Uczniowie przygotowali gazetkę okolicznościową o tematyce jesiennej oraz ogłosili konkurs plastyczny "Nauczyciel na wesoło". Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.


Z naszej galerii