O B I A D Y

 p. Wiola: 504-208-711

Informacje o nieobecności dziecka prosimy zgłaszać na adres :

stolowka.mierzyn@gmail.comINFORMACJA DLA RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE


Jadłospis na m-c 05.2019 r

Koszt karnetu klasy od 1 do 8 – 180 zł (20 dni)

Koszt karnetu klasy 0 – 150 zł (20 dni)

 

INFORMUJEMY PAŃSTWA, iż płatność za dany miesiąc należy uiścić w całości (bez dowolnego dokonywania wyboru dni) w terminie jak niżej.

Dane do przelewu

  • Usługi Gastronomiczne Mirosława Tomaszewska, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

Numer konta:

Klasy „O” : 95 1090 2590 0000 0001 3331 4796

Klasy od 1 – 8 : 62 1090 2590 0000 0001 3331 4808

Tytuł przelewu: imię , nazwisko dziecka oraz adres / klasa /miesiąc/

Termin płatności: od 24 – 30 dnia każdego miesiąca - przelew musi być na koncie do 30 - go dnia każdego miesiąca (np.: wpłatę dokonujecie Państwo od 24 do 30 października za m-c listopad )

Prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu pocztą elektroniczną na adres: stolowka.mierzyn@gmail.com lub dostarczyć na stołówkę. Na tej podstawie wydawane będą karnety obiadowe.

Pytania kierować pod nr tel. 504208711

 

Odpisy za nieobecność

Zgłoszeń nieobecności dziecka można dokonywać w formie pisemnej drogą mailową na adres stolowka.mierzyn@gmail.com lub w stołówce szkolnej u Pani Wioletty –tel. 504208711.

Odpisy za nieobecność dziecka na obiadach w dniu zgłoszenia do godziny 09 00 będą odliczane od dnia następnego.

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych jeżeli nieobecność ucznia jest zgłoszona i wynosi jeden dzień lub dłużej.

Odliczanie kwoty następuje z płatności w następnym miesiącu.

Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Uczeń wpisany na listę posiłków jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc – rezygnację z obiadów prosimy zgłaszać pisemnie pocztą mailową lub u Pani Wioletty w stołówce.

 Na skutek narastającej ilości spóźnionych opłat lub w niektórych przypadkach całkowitego ich braku i powstająca w związku z tym dezorganizacja wydawania obiadów, karnety miesięczne dla uczniów wydawane będą tylko po dostarczeniu kopii przelewu.

Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat za obiady. W przypadku ich braku dziecko nie otrzyma posiłku.

Uczniowie otrzymają posiłek na podstawie bloczku z karnetu obiadowego.

Nie prowadzimy codziennej indywidualnej sprzedaży obiadów.

 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonów:

504208711 (Pani Wioletta) oraz 502700522, 505 800703

 

Z naszej galerii