Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2 września 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

2. Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31 grudnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

 

3. Ferie zimowe

 

 

10 - 23 lutego 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

4. Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

 

 

 

5.Egzamin ósmoklasisty

 

9 -14 kwietnia 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

21 -23 kwietnia 2020 r

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

podstawa prawna:

art. 9a ust2 pkt10 lit a ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm. § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(Dz. U. poz. 1512 )

26 czerwca 2020 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) .) oraz § 2 ust.1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

7. Ferie letnie

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. oraz § 3 ust.1 pkt4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

14.10.2019r. Dzień Patrona Szkoły,

31.10.2019r.- nie zapewniamy opieki- (odpracowano 21.09.2019r.-Festyn Rodzinny)

2, 3. 01.2020r.,

21,22,23 .04. 2020 r. Egzamin ósmoklasisty

01.06.2020r. Dzień Dziecka

12.06.2020r.

3 dni- rekolekcje – przewidywany maj

podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 )


Z naszej galerii