Projekt pt. "Edukacja bez barier" w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie


Matematyczne gry i zabawy:

klasy 1 pani Agnieszka Stachowicz (1 grupa)

klasy 2 pani Malwina Biedzińska (1 grupa)

klasy 3 pani Anna Stasiak-Mąkosa (1 grupa)


Przyrodnicze:

Biologia - pani Joanna Orzechowska kl 7 (1 grupa)

Geografia - pani Bogna Domagalska-Bagniak klasy 5 i 6 (2 grupy)

Fizyka - pan Jerzy Okopny klasy 7 i 8 (2 grupy)

Chemia - pani Anna Andruszko klasy 7 i 8 (1 grupa)


Język angielski - pani Jolanta Jastrzębska kl 8 (2grupy)

pani Katarzyna Dziadosz kl 4 (1 grupa)

Język niemiecki – pani Violetta Nowicka - Gibutowska kl. 6, 7, 8 (3 grupy)


Zajęcia z projektowania gier komputerowych - pani Gabriela Kaźmierowska klasy 4 i 5 (2 grupy)


Projekt społeczny "Twoje zdrowie w twoich rękach" - pani Joanna Orzechowska klasy 5 (1grupa)


Zajęcia logopedyczne - pani Ewa Rutkowska klasy 1 i 4 oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1 grupa)


Socjoterapeutyczne - pani Monika Kokulska vel Kokula klasy 1 i 4 oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1 grupa)

 

Zajęcia z Robotyki

Zajęcia z Robotyki cieszą się dużą popularnością wśród naszych uczniów. Wszyscy mali adepci nauki mają niepowtarzalną okazję samodzielnego zaprojektowania, zbudowania i zaprogramowania robota. Możliwość stworzenia od podstaw własnej konstrukcji z pewnością przyczyni się do kształtowania ich wyobraźni . Dzieci same przekonają się, że jedynym ograniczeniem jest ich własna wyobraźnia.

Zapraszamy do galerii.

Matematyka kl. 1-3

Ogromnym powodzeniem w ramach projektu „Edukacja bez barier” cieszą się zajęcia z matematyki w klasach I-III. W naszym przekonaniu edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna, może też, a nawet powinna, rozbudzać ciekawość uczniów i chęć do kontynuowania nauki. Dlatego staramy się stawać na wysokości zadania i rozbudzać aktywność matematyczną poprzez zabawę, a także zajęcia terenowe. Jak mawiał Arystoteles matematyka to królowa nauk i „jest miarą wszystkiego”

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Matematyczne gry i zabawy klasy II

Uczniowie biorący udział w projekcie UE „Edukacja bez barier” uczęszczają na zajęcia „Matematyczne gry i zabawy”. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania matematyki, rozwijaniu pomysłowości w myśleniu i działaniu. Uczniowie w ciekawy sposób uczą się dodawania, odejmowania, mnożenia, układają zadania tekstowe, bawią się i grają.


Zobacz w galerii


Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne - Nauka to czary, które naprawdę działają.

W ramach zajęć z projektu unijnego uczniowie naszej szkoły przeprowadzili doświadczenia dotyczące, właściwości substancji, składu powietrza oraz badali pH roztworów poszczególnych substancji. Nauka przez doświadczenia to najlepsza zabawa, co widać na zdjęciach.

A. Andruszko

Wycieczka klasy 4b i 4g
To już kolejna wycieczka w ramach projektu "Edukacja bez barier ". Klasy 4b i 4g uczestniczyły dzisiaj w warsztatach przyrodniczych w Nadleśnictwie Kliniska. Trochę naukowo, trochę zabawowo, na pewno bardzo ciekawie.
Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne - Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami

W ramach zajęć z projektu unijnego uczniowie naszej szkoły badali właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, dwutlenku węgla oraz wodoru. Było wybuchowo, kolorowo i świetliście.

Anna Andruszko


Laboratorium kodowania
Projektowanie gier komputerowych

Na zajęciach  wykorzystane jest innowacyjne środowisko programistyczne – SCRATCH, które pozwala na wykorzystanie zasad matematyki w praktyce oraz rozwój umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. 
W trakcie zajęć uczniowie tworzą ciekawe wizualnie aplikacje z grafiką, dźwiękiem i możliwością interakcji – grę, quiz, kalkulator itp.
Zajęcia mają na celu kształtować kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy: matematyczno-przyrodnicze i ICT

Gabriela KaźmierowskaZ naszej galerii