Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamyINFORMACJA

O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

Informuję, iż od dnia 19 grudnia 2016 r. od godz. 8:00 do dnia 12 stycznia 2017 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 przez niżej wymienione szkoły prowadzone przez Gminę Dobra:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

a) czas trwania: od 13.02.2017 r. do 17.02.2017 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 60, w tym:

- 60 miejsc dla uczniów w wieku 7-13 lat,

2) Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18:

a) czas trwania: od 13.02.2017 r. do 17.02.2017 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 30, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-13 lat;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

a) czas trwania: od 20.02.2017 r. do 24.02.2017 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 60, w tym:

- 60 miejsc dla uczniów w wieku 7-13 lat;

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

a) czas trwania: od 20.02.2017 r. do 24.02.2017 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 30, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-13 lat.

 

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 13 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2010 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

 

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez szkołę. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii w wybranej placówce oświatowej. Można złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy. Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci
bez wyżywienia.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.neostrada.pl, www.psprzedziny.pl, www.pspmierzyn.pl oraz www.zsdoluje.pl.

Formularze będą przyjmowane wyłącznie w siedzibach szkół prowadzonych przez Gminę Dobra, w których organizowane będą półkolonie:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27;

4) Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18.

Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną i podpisana kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

 

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkołach, w których prowadzone będą półkolonie:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, tel. 91439 17 31;

2)Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91311 33 92;

3)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, tel. 91483 13 40;

4) Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91311 88 20.

 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

 
 
Tak w naszej szkole uczniowie klas 4-6
spędzają czas podczas przerw między lekcjami.
 

Szanowna Pani Dyrektor,

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl . Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

 

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

tel. 22 34 74141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli

tel. 22 34 74792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania

tel. 22 34 74458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

tel. 22 34 74 312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy

tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:reformaedukacji@men.gov.pl.

 

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


Dobra szkoła reforma oświaty

Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii