Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy

 


Uwaga rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego!!!

Informuję, iż w roku szkolnym 2014/2015 planowana przerwa wakacyjna we wszystkich punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra jest w terminie:

od 13 lipca 2015 r. do 14 sierpnia 2015 r.

Natomiast terminy pracy punktów przedszkolnych w okresie wakacji przedstawia się następująco:

1) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu

od 29.06.2015 r. do 10.07.2015 r.

2) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach

od 29.06.2015 r. do 10.07.2015 r.

3) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

od 17.08.2015 r. do 31.08.2015 r.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonej deklaracji, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, tym aby dziecko uczęszczało na zajęcia do czynnego w okresie wakacji ww. punktu przedszkolnego i złożenie w punkcie przedszkolnym w terminie do 30.04.2015 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DEKLARACJAAutobus linii 74, którego pętla znajduję się przy naszej szkole.
Aktualny plan odjazdów autobusów z przystanku szkolnego pod znakiem drogowym 


Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii