Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy


KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY


Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?


Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie w jednej z dwóch kategorii:

I. praca plastyczna (technika dowolna, format pracy maks. A3),

II. praca literacka (opowiadanie, wiersz, list, opis).

Uczestnicy konkursu opracowane prace plastyczne lub prace literackie zgodne z tematyką konkursu, składają

 u p. Aleksandry Teleman (sala 1.35) lub wysyłają na adres mailowy (tylko prace literackie)

 ateleman@pspmierzyn.pl   

w terminie do 14 listopada 2014 r.

Ze wszystkich prac jury (składające się z nauczycieli polonistów i nauczyciela plastyki) wybierze maksymalnie 6 najlepszych (po 3 na każdą kategorię).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 listopada 2014 r.

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce „Mierzyk”.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole

zorganizowane są dla chętnych uczniów lekcje etyki, w dwóch grupach:

kl. I - III - poniedziałek godz. 15.35 – 16.20

kl. IV – VI - wtorek godz. 15.35 – 16.20

Zajęcia prowadzi p. Sylwia Cierpica.
 

 Od 1 marca 2014 roku do naszej szkoły dzieci mogą dojechać autobusem linii 74, którego pętla znajduję się przy naszej szkole.
Aktualny plan odjazdów autobusów z przystanku szkolnego pod znakiem drogowym