Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy


Spacer po szkole

 


Zajęcia komercyjneNIEZWYKŁA LEKCJA MUZYKI !

W zespole śpiewa pani K. Romanowska!

ZAPRASZAMY !!!
 
 


 

Konkurs z okazji Dnia Patrona Szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

 

ZASADY KONKURSU

1. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę formatu A3 lub A4 dowolną techniką. Oddaje wychowawcy.

2. Tematem pracy jest portret Ireny Sendlerowej.

W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice.

3. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: imię i nazwisko, klasę, do której uczęszcza uczeń lub imię i nazwisko rodzica biorącego udział w konkursie.

4. Kategorie konkursu:

Kategoria I - klasy 0- 3

Kategoria II - 4- 6

Kategoria III - Rodzice uczniów


 

TERMINARZ KONKURSU

1. Przyjmowanie prac konkursowych do 30. 09. 2015 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 14. 10. 2015 r.


 

NAGRODY

1. Rozstrzygnięcia dokona organizator i specjalnie powołane w tym celu jury.

2. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Dnia 14. 10. 2015 r. zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród na uroczystym apelu szkolnym.


 


Autobus linii 74, którego pętla znajduję się przy naszej szkole.
Aktualny plan odjazdów autobusów z przystanku szkolnego pod znakiem drogowym 


Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii