Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy

Mierzyn, dnia 01 października 2014 r.

 

Na podstawie art. 20zc ust. 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie na rok szkolny 2014/2015 – nabór uzupełniający:

 

1. Bajera Hanna

2. Cymanowski Paweł

3. Sikora Filip

4. Januszewska Jaśmina

 

 

W związku z wpłynięciem dnia 01 października 2014r. jednej rezygnacji z Punktu Przedszkolnego przy PSP w Mierzynie Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zakwalifikował do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie kolejne dziecko z listy osób niezakwalifikowanych (z największą ilością punktów)

1. Wajs Nadia

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie wynosi 27 pkt na podstawie art. 20c ust.6 ww. ustawy.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego do dnia 02.10.2014r. do godz. 15:00. Do sekretariatu szkoły nr. Tel. 91-483-13-40.

Lista kandydatów z naboru uzupełniającego niezakwalifikowanych (lista rezerwowa) do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie:

1. Łapczyńska Lena

2. Półgęsek Julian

3. Mróz Sandra

4. Nowak Tymon

5. Płóciennik Dominik

 


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Ewa Markiewicz

 

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole

zorganizowane są dla chętnych uczniów lekcje etyki, w dwóch grupach:

kl. I - III - poniedziałek godz. 15.35 – 16.20

kl. IV – VI - wtorek godz. 15.35 – 16.20

Zajęcia prowadzi p. Sylwia Cierpica.


 

 

  Od 1 marca 2014 roku do naszej szkoły dzieci mogą dojechać autobusem linii 74, którego pętla znajduję się przy naszej szkole.
Aktualny plan odjazdów autobusów z przystanku szkolnego pod znakiem drogowym